Rizikové kácení stromů

Podobné příklady známe všichni. Vysoký strom stojí blízko budovy nebo stožáru vysokého napětí a riziko, že svým pádem ohrozí majetek nebo lidské zdraví, je neúměrně vysoké, zvlášť v případě vyhnilých a dutých dřevin. Jeho likvidace je proto nezbytná, přičemž je třeba pečlivě naplánovat pád káceného stromu, ať již je vychýlený do požadovaného směru pádu, nebo mimo něj.

Každý případ posuzujeme individuálně podle konkrétní situace, kterou vyřešíme s minimálním rizikem, s důrazem
na maximální bezpečnost a zcela efektivně. Rovněž se specializujeme na odstraňování polomů a dalších případů rizikového kácení.
 

Strojový park

Radek LUCKÝ

Tel.: +420 606 186 053
E-mail: info@lesnictvi-angeles.cz