Pěstební práce

Z přírody se nemá jenom těžit, důležité je také uvádět ji do původního stavu a pomáhat s její rekultivací.
Proto se se stejnou pečlivostí věnujeme i pěstebním pracím.

Provádíme zalesňování lesních kultur dle zákona č. 289/1995 Sb., tzv. lesního zákona, jejich ožínání, a to buď celoplošně, anebo v pruzích, případně jim poskytujeme chemickou ochranu proti zabuřenění.

Do našeho portfolia patří nátěry sazenic proti nežádoucímu okusu lesní zvěře, stejně jako stavba oplocenek, aby zajíci
či srnky neměly šanci stromkům ublížit. Nedílnou součástí námi poskytovaných prací je i naorávání a shrnování pasek.

Strojový park

Radek LUCKÝ

Tel.: +420 606 186 053
E-mail: info@lesnictvi-angeles.cz